VVD en het liberalisme

Het liberalisme is de kern van de VVD. Het is een politieke stroming die de VVD al vanaf de oprichting van de partij heeft gekenmerkt. Binnen het liberalisme worden er vanuit de VVD verschillende standpunten aangenomen die erin resulteren dat zij diverse successen hebben kunnen boeken op zowel lokaal als nationaal niveau binnen de Nederlandse politiek. Dit biedt de Nederlandse bevolking houvast binnen het verbeteren van het land en haar economie, waardoor Nederland de laatste jaren ontzettend veel voortgang heeft kunnen maken binnen de welvaart van ons land.

Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn de kernpunten binnen het liberalisme en worden daarom ook door de VVD gevoerd. Dit biedt de politieke partij sterke handvatten die ertoe leiden dat zij als politieke partij hard kunnen strijden om het beste aan de Nederlandse bevolking te bieden.

Vrijheid

De VVD, en ook het liberalisme, staat voor vrijheid van ieder mens. Men moet zelf kunnen doen waar hij of zij zin in heeft, maar dit mag niet tot last van een ander zijn. Het is voor de VVD dan ook belangrijk dat iedere Nederland haar vrijheid krijgt en dat hardwerkende Nederlanders daarbij veel meer vrijheden kunnen verdienen. Dit biedt goede kansen voor Nederlanders dit maakt het voor Nederlanders interessant om hard te werken.

Verantwoordelijkheid

Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid en het is belangrijk dat deze ook door iedereen wordt gepakt. Dit is dan ook een belangrijke kern van het liberalisme en wordt ook door de VVD sterk opgevat als een vereiste voor een goed leven. Hierbij komt onder andere kijken dat de Nederlandse wetgeving op de juiste manier is samengesteld om te zorgen dat iedereen het leven kan krijgen dat hij of zij verdient.

Verdraagzaamheid

Nederlanders moeten verdraagzaam met elkaar omgaan en voor elkaar zorgen. Dit valt ook weer binnen de verantwoordelijkheid van de mens in Nederland. De Nederlandse bevolking kent een groot aantal zieken, immigranten en talloze religies. Hier moet men met elkaar verdraagzaam mee omgaan om te zorgen dat iedereen op de juiste manier met elkaar kan samenleven.

Sociale rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid is een vierde standpunt dat sterk vanuit het liberalisme naar voren komt. Het heeft onder andere tot gevolg dat Nederland een goede wetgeving heeft waarin iedereen die zich niet aan de regels houdt op een bepaalde manier zal worden beboet. Het is dan ook niet vreemd dat de VVD ontzettend veel focus op dit onderdeel legt, het is tenslotte belangrijk dat iedereen zich aan de wetten kan houden die wij in dit land hebben opgesteld of die door onze voorouders zijn opgesteld.

Gelijkwaardigheid

Iedere Nederlander is gelijk en moet daarom gelijk worden behandeld. Het is dan ook belangrijk dat iedereen goed met elkaar omgaat. Dit betekent onder andere dat niemand zichzelf boven een ander mag stellen. Een van de belangrijke onderdelen van gelijkwaardigheid is daarbij dat iedere hardwerkende Nederlander ook op gelijke wijze wordt behandeld. Dit biedt iedereen gelijke kansen en maakt het voor hardwerkende Nederlanders mogelijk om bovenop die kansen nog meer voordelen te verdienen.