Informatie over de VVD

De VVD is een Nederlandse politieke partij die al in 1948 is opgericht. Het heeft hierdoor een ontzettend unieke geschiedenis die er uiteindelijk in heeft geresulteerd dat het de grootste partij van ons land is geworden. De VVD heeft specifieke standpunten op een groot aantal belangrijke onderdelen die binnen ons land spelen, waardoor zij binnen al deze gebieden altijd een politiek bericht naar buiten kunnen brengen dat erin resulteert dat zij binnen de Nederlandse politiek ontzettend grote en belangrijke beslissingen kunnen nemen. En dat heeft er in de laatste jaren steeds meer in geresulteerd dat er ontzettend veel nieuwe regels en reguleringen in ons land zijn doorgevoerd.

Bij de VVD denken de meeste mensen al direct aan Mark Rutte, de huidige minister president van ons land. Mark Rutte is sinds 2006 in de kamer actief en heeft gedurende zijn politieke carrière veel veranderingen in ons land doorgevoerd. Doordat hij de leider is van de grootste Nederlandse politieke partij worden er over het algemeen geen beslissingen genomen zonder dat Mark Rutte hier in ieder geval een eigen mening over mag geven. Ondanks het feit dat Mark Rutte tijdens zijn werk over de gehele wereld te vinden is, maakt hij nog steeds ontzettend veel belangrijke beslissingen die het leven van iedere Nederlander bepalen. Met de groei naar de grootste partij in Nederland is de VVD steeds sterker geworden en heeft dit er uiteindelijk in geresulteerd dat vrijwel iedere politieke partij samen wil werken met de VVD om een goede regering te vormen.

De VVD heeft zowel nationaal als lokaal ontzettend veel grote overwinningen geboekt. En dat is onder andere te danken aan het feit dat zij een sterke focus op de economie leggen. De economie is zowel nationaal als lokaal een belangrijk element in het leven van de gemiddelde Nederland, en het is dan ook niet vreemd dat veel mensen op de partij stemmen. Uiteindelijk heeft dit ook in veel steden geresulteerd in overwinningen op andere partijen, waardoor veel burgemeesters en lokale politici onderdeel uitmaken van de achterban van de VVD. De politieke partij zal de komende jaren dan ook nog zeker steeds verder groeien, naar een politieke partij die binnen nog meer steden in ons land zorgt voor de juiste politieke beslissingen.

De geschiedenis van de VVD

De VVD is opgericht in 1948, inmiddels bijna 70 jaar geleden. Het werd destijds nog de Vrijheidspartij genoemd, wat dus later is omgezet in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, omdat ook de democratie een belangrijk standpunt is binnen de politieke partij. In 1952 behaalde de politieke partij uiteindelijk één zetel, maar zij maakten toen geen deel uit van de Nederlandse politiek. Vier jaar later behaalde de politieke partij maar liefst 13 zetels, een groei van 12 zetels, maar ook tijdens deze regering speelde de VVD geen rol in de Nederlandse politiek. Bij de verkiezing in 1959 heeft de partij wederom winst geboekt en verkreeg het 19 zetels. De partij is vanaf dat jaar samen gaan werken met andere partijen om op nationaal niveau belangrijke beslissingen te nemen.

In 1994 begonnen de succesjaren van de VVD. In hetzelfde jaar behaalde de politieke partij slechts 9 zetels, maar dankzij een samenwerking met de PvdA en D66 konden zij zich tot de zittende regering rekenen. En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat zij aan de basis stonden van ontzettend veel beslissingen op het gebied van economie en wetgeving in Nederland. In 1998 behaalde de partij maar liefst 38 zetels, en wederom werd er samengewerkt met de PvdA en D66 om een meerderheidskabinet te vormen. In 1999 werd de politieke leider van dat moment, Bolkestein, vervangen door Hans Dijkstal.

Gedurende de verkiezingen van 2002 verloor de partij maar liefst 14 zetels, dit was een van de grootste verliezen op politiek gebied dat een Nederlandse partij in die jaren heeft meegemaakt. In hetzelfde jaar verving Gerrit Zalm de politieke leider en hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse overstap naar de euro toen er nog met guldens betaald werd. Een bekend oud-lid van de VVD is Geert Wilders, die er in 2004 voor koos om de VVD te verlaten en uiteindelijk zijn eigen politieke partij – de PVV – op te richten. Later dat jaar werd Gerrit Zalm vervangen door van Aartsen. In 2006 verloor de partij ontzettend veel zetels en dit leidde er uiteindelijk toe dat van Aartsen afstand moest doen van zijn positie binnen de VVD. Dit is het moment geweest waarop Mark Rutte de politieke partij is gaan leiden, en dat doet hij vandaag de dag nog steeds.

Een opvallend moment binnen de partij was het verbannen van Verdonk. Zij haalde gedurende haar politieke carrière dusdanig veel punten naar voren die in strijd waren met de punten waar de VVD zelf voor stond. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat zij een berisping kreeg en zij na het verlaten van de VVD haar eigen partij heeft opgericht: Lijst Verdonk. In 2008 kwam er een nieuw lid bij de VVD, minister Opstelten, die daardoor nog de burgemeester van Rotterdam was voordat Aboutaleb zijn rol overnam. Opstelten werd uiteindelijk minister van Justitie. In 2010 werd de VVD voor het eerst de grootste partij van het land, waarbij Mark Rutte benoemd werd tot minister president. De partij had op dat moment 32 zetels. Al in 2012 bleek dat de regering niet stabiel genoeg was om te functioneren, er zijn toen vervroegde verkiezingen aangevraagd. Bij deze verkiezingen won de VVD nog eens 10 extra zetels, waardoor het totaal op 42 kwam. Zij hebben toen een regering gevormd met de PvdA, dat uiteindelijk tot de volgende verkiezingen in 2017 standgehouden heeft. De verkiezingen van 2017 leidde tot een verlies van 8 zetels, maar de partij bleef met 33 zetels nog steeds de grootste Nederlandse partij.

De ideologie van de VVD

De VVD houdt binnen de ideologie 4 belangrijke onderdelen aan:

● Economie en financiën

● Overheid en sociale affaires

● Buitenlandse regelgeving en wetgeving

● Gezondheid

De partij is opgericht op basis van een liberalistische ideologie, waarbij de welvaartsstaat centraal staat binnen de partij. Dit is dan ook goed te merken aan de verschillende standpunten die de partij aanhoudt binnen de Nederlandse politiek.