Het manifest van de VVD

Het Liberale Manifest, uitgebracht door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, bevat alle belangrijke waarden waar de VVD op dit moment voor staat. Liberalisme is nog steeds de kern van het politieke beleid van de partij en draagt bij aan een betere cultuur in Nederland en binnen de Nederlandse politiek. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer liberalen er juist voor kiezen om op de VVD te stemmen, en niet op een van de vele andere politieke partijen die in Nederland actief zijn. De VVD heeft het eigen manifest inmiddels 12 jaar geleden uitgebracht, en nog steeds is dit manifest de focus binnen het beleid van de politieke partij. Dit leidt er onder andere toe dat de politici die zich hebben aangesloten bij de VVD met betere standpunten komen en dat dit uiteindelijk leidt tot een betere groei van de Nederlandse economie en dat Nederland steeds hoger op ranglijsten komt te staan met betrekking tot welvaart, duurzaamheid en het aantal banen.

Het manifest van de VVD is opgebouwd uit verschillende secties, welke zich specifiek richten op diverse waarden die ook voor het liberalisme essentieel zijn om een land op de beste manier te leiden. Zo gelooft de VVD onder andere dat iedereen in Nederland gelijke kansen moet krijgen, maar dat mensen die er hard voor werken ook meer voordelen horen te krijgen. En dat is ook goed in het manifest van de partij terug te zien, want uiteindelijk vallen alle standpunten die in het manifest zijn opgenomen gelijk aan de punten die ook door veel andere liberalistische partijen worden gevoerd. Hiermee voert de VVD dan ook het front van het liberalisme en zal dit er de komende jaren alleen maar verder toe leiden dat Nederland zich als een liberaal land kan ontwikkelen.

Het Liberale Manifest

Democratie

Binnen het onderdeel Democratie in het Liberale Manifest is onder andere opgenomen dat ons land altijd gebruik moet maken van een minister president, die door het volk zelf op de stembiljetten wordt gekozen. De persoon die in Nederland de meeste stemmen krijgt, en waarvan de partij in de regering zit, zal de minister president worden. Dit is dan ook exact een waarde die binnen een democratie onmisbaar is, en het is dan ook niet vreemd dat deze waarde als eerst binnen het manifest genoemd wordt.

Een tweede waarde binnen de sectie Democratie is het feit dat er in Nederland altijd een referendum gehouden kan worden om belangrijke zaken binnen Nederland en binnen Europa te regelen. Dit biedt de gemiddelde Nederlander de kans om zich bezig te houden en zichzelf actief te laten horen binnen de standpunten die Nederland nationaal en internationaal aanneemt. De uitslag van een referendum is bovendien unaniem en kan niet meer door politieke partijen worden teruggetrokken.

De derde waarde onder Democratie is het feit dat burgemeesters direct door de lokale bevolking gekozen moeten worden. Het is dan ook niet mogelijk om vanuit de politiek burgemeesters aan te wijzen. Dit is een ontzettend belangrijk standpunt in een land waar democratie centraal staat.

De laatste waarde uit het manifest is dat Nederland zich actief richt op de Vier Vrijheden die door de Europese Unie zijn opgesteld.

Veiligheid

Er moet binnen Europa altijd worden gekeken naar manieren en strategieën om het continent en de landen zo veilig mogelijk te maken. Met een groei in het aantal aanslagen in Europa pleit de VVD er dan ook voor dat er nog meer maatregelen genomen worden om de veiligheid te verhogen en om er zo voor te zorgen dat mensen steeds veiliger kunnen wonen, werken en leven.

Vrijheid

De VVD staat natuurlijk voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Vrijheid is binnen het Liberale Manifest dan ook een belangrijk standpunt. Zo is het onder andere belangrijk dat de focus op non discriminatie ligt, welke zwaarder telt dan de waarden die door een religie worden uitgeoefend. Het is dan ook volgens de VVD niet zo dat mensen vanuit hun eigen religie anderen mogen discrimineren, ondanks het feit dat er ook een vrijheid van geloofsovertuiging in Nederland en in Europa geldt.

Euthanasie is een veelbesproken onderwerp binnen Nederland en binnen Europa. De VVD stelt dat iedereen de vrijheid heeft om het eigen leven, met behulp van anderen, te beëindigen. Dit is niet vreemd, want mensen moeten tenslotte zelf kunnen bepalen dat zij niet langer willen leven als zij vinden dat zij goed genoeg geleefd hebben. Toch struikelen nog veel landen over dit standpunt, dus het is voor de VVD nodig om dit op internationaal niveau nog verder te verspreiden en andere landen mee te krijgen.

Een vrije markt behoort tot een van de belangrijke standpunten van de VVD. Zo vindt de VVD onder andere dat iedereen het recht moet hebben om een patent op een eigen uitvinding aan te vragen, zodat niemand anders er met dit idee vandoor kan gaan en daarmee dus geen inbreuk kan maken op de ideeën van een ander.

Burgerschap

De VVD stelt in het Liberale Manifest dat Europese burgers niet mogen beschikken over meer dan één paspoort. Dit is niet vreemd, want het houden van meerdere paspoorten betekent dat iemand zich niet tot één nationaliteit rekent. En dit kan er uiteindelijk in resulteren dat zij continu van het ene naar het andere land reizen, en dat het betalen van belastingen en andere administratieve taken ontzettend veel extra kosten voor de Nederlandse Staat meebrengt. Het is dan ook goed dat de VVD dit binnen het manifest heeft opgenomen, omdat dit anders tot flinke chaos zou kunnen leiden.

Sociale veiligheid moet voor iedere Nederlandse burger beschikbaar zijn. Voor immigranten die naar Nederland komen is dit niet direct beschikbaar, maar zodra zij aantonen dat zij zich kunnen aanpassen aan de lokale bevolking dan is het volgens de VVD terecht dat zij hier ook gebruik van kunnen maken. De VVD pleit daarom onder andere voor een inburgeringscursus, waarbij immigranten alles leren over de manier waarop wij in Nederland met elkaar omgaan, de taal die wij spreken en hoe zij een baan kunnen krijgen. Dit verbetert de Nederlandse economie en is daarmee een van de beste standpunten die de VVD op dit moment aanhoudt.