De VVD in Uden

Uden heeft als gemeente de laatste jaren een lichtelijk liberale samenstelling gehad, het is daarbij een socialistische samenstelling geweest waarin de SP de meerderheid heeft verkregen. De gemeenteraad bestaat volledig uit de personen waar door de lokale bevolking voor is gestemd, en dat maakt het voor de SP dan ook mogelijk om zelf een burgemeester te kiezen die door het volk als de juiste leider van de gemeente wordt gezien. Uden is een unieke gemeente, ook op het gebied van politiek, en dit maakt het voor de politieke partijen mogelijk om op een unieke manier samen te werken waarin centraal staat dat Uden de gemeente moet zijn waarin iedere inwoner zijn of haar geluk moet kunnen verkrijgen.

De laatste jaren heeft de VVD samen met Leefbaar succes geboekt in Uden, en dit is vooral te danken aan het feit dat een groot aantal mensen binnen de lokale bevolking het eens is met de standpunten van de VVD. Het is niet opvallend dat de VVD hier grote overwinningen boekt, omdat zij uiteindelijk op landelijk gebied ook ontzettend grote successen boeken. De standpunten die de VVD nationaal voert zijn dan ook genoeg voor de lokale bevolking om uiteindelijk voor deze partij te stemmen. Het is daarbij nodig voor de VVD om de komende jaren flinke veranderingen door te voeren, welke beter aansluiten bij de wensen die de lokale bevolking op dit moment heeft. Zo kunnen zij nog meer stemmen winnen met Leefbaar.

De VVD heeft samen met Leefbaar aanzienlijk meer stemmen kunnen winnen. En dit maakt het voor de politieke partij dan ook mogelijk om te zorgen dat zij voldoende inspraak hebben op de manier waarop bepaalde onderdelen van het beleid worden doorgevoerd in de gemeente. Dankzij het feit dat de VVD ontzettend sterke standpunten heeft die bijdragen aan een betere samenleving in Uden is het de VVD nog gelukt om hier ook echt de grootste successen te boeken. Dankzij een nieuwe strategie, die beter toegespitst is op de manier waarop de samenleving van Uden met elkaar omgaat, zullen zij dan ook een groter succes kunnen boeken en er op deze manier voor kunnen zorgen dat zij iedere inwoner van het gebied kunnen helpen om hun leven op de juiste manier samen te stellen.

Aspecten zoals vrijheid voor iedere burger vallen onder de kernwaarden van de VVD en in Uden is het dan ook begrijpelijk dat standpunten zoals deze goed aanslaan. Partijen als SP zetten deze factoren op een lagere positie in de lijst met prioriteiten, het is dan ook zonde dat zij deze waarden niet op de juiste manier binnen de lokale bevolking doorvoeren. Het zou voor de lokale bevolking een bevrijding zijn wanneer zij nog actiever aan de slag kunnen met de belangrijkste kernfactoren die de VVD lokaal en nationaal aanhoudt als prioriteit. Maar naarmate er steeds minder kiezers in Uden zijn die de VVD een interessante partij vinden, blijft het moeilijk om deze waarden door te voeren bij alle inwoners van dit gebied. Van de ruim 15 dorpen die binnen deze gemeente vallen waren er dan ook meerdere gemeenten waarin de VVD een meerderheid heeft verkregen.

Nog meer zetels

Het feit dat er in Uden nog steeds meer zetels worden verkregen heeft onder andere tot gevolg dat er veel minder politici in het gebied actief zijn die zich voor de VVD inzetten. Het is prettig dat zij niet zelf de nationale politiek in gaan of verhuizen naar een andere stad of een ander dorp. En ook dit leidt tot een verdere stijging in het aantal kiezers in het gebied, want doordat alle politici van de VVD blijven is het eenvoudig om campagne te voeren voor de krachtige standpunten die de VVD als focus houdt. Daarmee wordt het voor lokale kiezers die de VVD interessant vinden gemakkelijk om hun eigen wensen door te laten voeren in dit gebied, en dat is mooi voor een samenleving waarin de mening van iedereen zou moeten meetellen om een goede samenkomst van verschillende soorten mensen te creëren.

Dat de VVD nog veel zetels heeft is ook te danken aan het feit dat de standpunten simpelweg overeenkomen met wat de lokale bevolking nu echt belangrijk vindt. Uden is geen grote stad zoals Rotterdam en Amsterdam dat wel zijn, maar onderdelen zoals ondernemerschap wegen hier even zwaar mee als in de grote steden. Dit betekent onder andere dat er evenveel vraag is naar de brede vrijheid die de VVD kan bieden en waarbij hard werken beloond wordt. Mensen die bereid zijn zich sterk in te zetten voor de lokale economie doen er dan vaak ook goed aan om hier te blijven wonen. De socialistische instelling van de gemeente Uden leidt er namelijk toe dat er wel gelijke kansen zijn voor iedereen in het gebied, en dat het loont om hard te werken omdat de persoon die hard werkt hier aanzienlijk meer van profiteert dan hij of zij zou doen wanneer zij bijvoorbeeld in een andere stad zouden wonen.

Overstap naar VVD-Leefbaar

Dit heeft er onder andere toe geleid dat de VVD is samengegaan met Leefbaar. En dat brengt fantastische resultaten met zich mee. Dit bleek de gouden combinatie om in 2010 een duidelijke meerderheid in het gebied te verkrijgen. Tot 2014 stond VVD-Leefbaar dan ook aan het hoofd van de gemeente en konden zij de meest belangrijke standpunten die zij voor zichzelf hadden opgesteld volledig naar wens doorvoeren. Dit had onder andere tot gevolg dat de lokale economie floreerde en dat er aanzienlijk meer kansen zijn voor mensen die ook echt bereid zijn om hard te werken. En daar geniet het gebied in haar geheel ontzettend van, want dit draagt uiteindelijk uitstekend bij aan een fantastische samenleving in deze gemeente. De bevolking zal er de komende jaren dan ook goed aan doen om nog verder te kijken wat er kan worden gedaan om VVD-Leefbaar meer autoriteit in het gebied te geven en te zorgen dat iedereen in het gebied het leven kan leiden dat zij ook echt zouden willen leiden.