De visie en het beleid van de VVD

De VVD heeft zich de laatste jaren erg gewijd aan het verhogen van het aantal zetels binnen lokale partijen. Dit is onder andere te danken aan de visie en het beleid van de VVD, wat aantoont wat de kracht van de politieke partij is. Dit heeft een groot aantal lokale kiezers omgezet naar deelnemers aan de achterban van de VVD. En uiteindelijk brengt dit de flinke groei mee die de VVD de laatste jaren op politiek gebied heeft waargemaakt. De lokale visies en het beleid dat de VVD door heel Nederland voert is hetzelfde, ook op nationaal vlak binnen de Tweede Kamer. Dit leidt er bij de VVD ook lokaal toe dat er steeds meer kiezers komen.

De principes van de VVD

De VVD vindt dat iedereen in Nederland gelijke kansen moet hebben als het aankomt op het leven in het algemeen. Daarnaast houdt de VVD ook aan dat iedereen die hard werkt hier zo goed mogelijk voor beloond moet worden. Dit onderscheidt de politieke partij dan ook van vele andere partijen, welke er vaak niet voor kiezen om hardwerkende mensen zo veel mogelijk te belonen – zij kiezen er juist voor om hardwerkende mensen zwaarder te belasten en keuren hiermee in principe hard werken af. Het is dan ook niet vreemd dat de VVD ook wel als een partij voor ondernemers gezien wordt, tenslotte zijn dit de personen in Nederland die ervoor zorgen dat zij door middel van hard werken meer banen creëren en ook de economie aanzienlijk stimuleren.

De visie van de VVD

Hier sluit ook de visie van de VVD goed bij aan. Binnen de visie wordt onder andere de focus op het welzijn van Nederlanders gelegd. Dit zal er voor veel mensen dan ook in resulteren dat een lokale meerderheid binnen de VVD voor meer economische groei binnen dit gebied zorgt. Dankzij nauwe samenwerkingen tussen steden waar de VVD aan de top staat en de algehele Nederlandse politiek worden steeds meer doelen behaald en kunnen lokale gemeentes steeds verder groeien binnen hun economische waardes.

De missie van de VVD

Binnen de missie van de VVD is ook sterk rekening gehouden met de manier waarop iedere Nederland de juiste kansen moet krijgen om het beste leven te leiden. En ook hier neemt de VVD wederom het standpunt aan dat mensen die hard werken aanzienlijk meer moeten verdienen voor het werk dat zij leveren. Uiteindelijk zal dit er voor hen toe leiden dat zij een veel beter leven hebben en dat hard werken dusdanig wordt beloond daar zij hier iedere dag de vruchten van plukken. Al deze voordelen voor hardwerkende mensen resulteren voor Nederland zelf en de steden waar deze mensen wonen in veel meer economische groei, wat vanzelfsprekend altijd positief is.

De ideeën van de VVD

De laatste jaren heeft de VVD ontzettend veel ideeën naar voren gebracht die er uiteindelijk toe geleid hebben dat de Nederlandse economie een flinke groei heeft doorgemaakt. Het is dan ook niet vreemd dat steeds meer mensen zich onderdeel van de achterban van de VVD voelen. Dit biedt meer perspectief voor de politieke partij, omdat een grote achterban er uiteindelijk ook altijd in zal resulteren dat de partij zowel nationaal als lokaal de meeste zetels kan krijgen en dat politici vanuit deze partij de beste posities binnen de Nederlandse politiek kunnen bereiken.

De successen van de VVD

Een van de grootste succes van de VVD van de laatste jaren is de flinke overwinning binnen de Nederlandse verkiezingen. Deze successen bieden meer kansen voor de VVD om hun eigen standpunten door te laten drukken binnen de Nederlandse politiek. Hoe meer successen de VVD uiteindelijk boekt, hoe meer mensen in deze partij vertrouwen, dit resulteert dan ook in meer stemmen voor de politieke partij en kan er uiteindelijk toe leiden dat een meerderheid van de Nederlanders voor de partij stemt.

Een van de grootste overwinningen van de VVD werd in 2012 geboekt, toen de partij maar liefst 42 zetels wist te bemachtigen. Dit is bijna eenderde van het totaal aantal zetels in de Tweede Kamer. 4 Jaar later, tijdens de Nederlandse verkiezingen van 2016, verloor de VVD 8 zetels, maar werden zij toch weer de grootste partij van Nederland. In 2012 wist de VVD samen met de PvdA een meerderheid te vormen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de Nederlandse economie tijdens deze regering een flinke groei heeft doorgemaakt en dat er aanzienlijk meer banen in Nederland werden gecreëerd. En deze banencreatie zal zorgen voor meer tevredenheid bij de Nederlandse bevolking, wat er bij de volgende verkiezingen weer toe kan leiden dat er nog meer stemmen worden verkregen.

David Cameron en de VVD

David Cameron, de oud-premier van het Verenigd Koninkrijk, heeft zijn lof uitgeroepen voor de manier waarop de VVD – en haar leider Mark Rutte – Nederland de laatste jaren heeft geleid. De partij is onder andere opvallend door de manier waarop zij Nederland op de beste manier binnen Europa hebben neergezet, en de leiderschapsvaardigheden van Mark Rutte werden hierbij ook geprezen.

Internationale doelen van de VVD

Doordat Nederland zich in de EU bevindt heeft de VVD ook belangrijke standpunten binnen Europa en boeken zij hier ook grote successen. Onderdeel van deze successen is onder andere de manier waarop Nederland minder kosten draagt binnen het steunen van andere landen, waardoor de Nederlandse economie meer geld overhoudt om de interne groei te stimuleren. Daarbij heeft de VVD op internationaal niveau geholpen om export en import naar en vanuit Nederland en andere landen te stimuleren, waardoor het voor Nederlandse bedrijven aanzienlijk eenvoudiger wordt om zich internationaal op de beste manier neer te zetten.

De komende jaren zal de VVD dan ook op zowel nationaal als internationaal niveau sterke standpunten aandragen die erin moeten resulteren dat ons land nog beter op de kaart staat. En dit leidt ook op lokaal niveau voor grote overwinningen op het gebied van wetgeving, de economie en het creëren van banen. Steeds meer mensen begrijpen de missie en visie van de VVD en zien dat dit goed aansluit bij de eigen normen en waarden die zij vasthouden. Dit zal er de komende jaren dan ook zeker in resulteren dat de politieke partij een flinke groei zal doormaken binnen de Nederlandse politiek.