Home

Welkom op de website waar we jou alles vertellen over de VVD in Uden. Op deze website bespreken we al het werk en alle prestaties van de lokale VVD-partij. De VVD wordt door het gehele land gerepresenteerd, maar vooral in Uden heeft het inmiddels een groot deel van de politiek in de juiste vorm kunnen omzetten. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat er op lokaal vlak ontzettend veel voortgangen zijn geboekt de laatste jaren, en dit zal de komende jaren alleen nog maar verder toenemen.

De VVD wordt landelijk al goed gerepresenteerd in de Nederlandse politiek. Daar willen lokale politici in Uden graag hun steentje aan bijdragen. Na het verkrijgen van ontzettend veel stemmen in de lokale verkiezen is ervoor gekozen om een systeem te creëren waarin enkele leden van de VVD de gemeente Uden adviseren op het gebied van financiën, wetgeving en andere lokale politieke belangen.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVD is de afkorting voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Deze politieke partij is actief door het gehele land en zet zich voornamelijk op het financiële vlak in binnen de Nederlandse samenleving. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat zij diverse standpunten innemen omtrent het ondernemerschap in Nederland en andere economische belangen. Naarmate de VVD de laatste jaren groeide als nationale politieke partij, is het ook lokaal ontzettend hard gegaan met de politieke partij.

Zoals de naam al aangeeft, is de VVD actief bezig om voor meer vrijheid in Nederland te zorgen. Dit doen zij onder andere door te kijken naar de grootste belangen binnen de wereld van wetgeving, het verlagen van de criminaliteitscijfers en ook de verdere limitaties op het gebied van drugs, alcohol en andere middelen. Wat betreft democratie maakt de VVD zich ontzettend sterk om te zorgen dat we een democratisch land blijven, zoals wij dat al jaren gewend zijn. Een opvallend standpunt van de VVD is nog steeds dat zij het koningshuis een standaard onderdeel van de Nederlandse samenleving willen houden, terwijl dit binnen een democratie uiteindelijk niet altijd een rol speelt. Daarom heeft de VVD er in de afgelopen jaren samen met andere partijen voor gezorgd dat de koninklijke familie steeds minder in de Nederlandse politiek kan uitvoeren en is dit inmiddels tot een minimum gebracht.

Naast het binnenland maakt de VVD zich ook op internationaal vlak ontzettend sterk voor ons land. Zo hebben zij er door middel van diverse onderhandelingen voor gezorgd dat Nederland goed op de kaart staat binnen Europa.

Welkom op de website

Wij bespreken op deze website onder andere punten op het gebied van de geschiedenis van de VVD – zowel lokaal als landelijk -, de standpunten van deze grote politieke partij, de doelen die zij de komende jaren willen bereiken en vanzelfsprekend ook hoe de VVD uiteindelijk in Uden een groot deel van de lokale politiek heeft kunnen overnemen. Lees daarom de gehele website goed door om te begrijpen hoe Uden en de VVD op een unieke manier zijn samengekomen en hoe de politieke partij zich sterk inzet om de lokale bevolking op de juiste manier te helpen meer uit de stad te halen.